Het Wad
Wim Spijk uit Uithuizen is erkend wadloopgids. Hij neemt kleine groepen enthousiastelingen mee het Uithuizerwad op voor een zwerftocht, nachtwandeling of overtocht naar een van de zandplaten of eilanden. In de video vertelt Wim Spijk over zijn tweede huis; de plek waar hij zo’n drie keer per week komt. En waar hij met alle liefde over vertelt wanneer hij zijn wadlopers meeneemt op waddenavontuur. Film Ingrid Oyevaar.

Info
Het gebied van het wad of de wadden strekt zich uit langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. De Waddenzee staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het landschap is namelijk zo divers, dat de wadden wereldwijd invloed hebben op de biodiversiteit: vele soorten zijn er van afhankelijk.
Het waddenlandschap bestaat uit getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar.

De Groninger waddenkust loopt van het Lauwersmeer en de Eemshaven en heeft een lengte van 34 kilometer. Een grote toeristische trekpleister is nog steeds het fenomeen ‘wadlopen’. Wadlopen is ‘het betreden van het wad bij laagwater’. De meeste mensen maken een wadlooptocht bijvoorbeeld naar een van de zandplaten of waddeneiland of ze kiezen voor een zwerftocht. Je loopt dan over de bodem van de Waddenzee, maar ook door slik en geulen en over zandplaten.

Links

De Waddenzee wikipedia.org/wiki/Waddenzee

Waddenzee Unesco unesco.nl/nl/erfgoed/waddenzee

De waddenvereniging
waddenvereniging.nl

Het zeegras groeit weer
https://soundcloud.com/rijkswaterstaat/zeegras

Links

Unieke proef met rijblokken www.waddenzee.nl
Getij rijkswaterstaat.nl
Wadlopen wikipedia.org/wiki/Wadlopen
Wadlopen met Wim Spijk wadlopenmetwimspijk.nl

Informatie

De internationale Waddenzee wordt wereldwijd gezien als het grootste getijdensysteem ter wereld waar processen van eb en vloed min of meer ongestoord kunnen plaatsvinden. Het is een ondiepe zee met bodemzand dat door zeestromen opwervelt uit de Noordzee. Tijdens die stroming wordt slik meegenomen dat bij hoogwater bezinkt.

fmovies
embedded maps google

Meer uit de regio

[smart_post_show id=”1117″]