Rottumerplaat – Het Hogeland

In deze video een gesprek met Jaap Kloosterhuis, als boswachter onder meer verantwoordelijk voor het beheer van Rottumerplaat. Hij toont de expositie ‘Rottumerplaat, 50 jaar later’ in het Spijslokaal te Warffum. Het eiland is verboden voor mensen. Film Ingrid Oyevaar.

Het is vijftig jaar geleden dat respectievelijk de schrijvers Godfried Bomans en Jan Wolkers vanuit de haven van Noordpolderzijl voor een week naar Rottumerplaat vertrokken. Het enige contact dat de schrijvers met het vaste land hadden, was een marifoonverbinding met Willem Ruis, lang voordat hij een van ’s lands bekendste showmasters werd. 

De legendarische radio-uitzendingen die door de VARA en de AVRO werden geproduceerd, zetten het eiland Rottumerplaat destijds op de kaart als de verwezenlijking van het onbewoonde eiland uit het boek van Daniel Defoe: ‘Robin Crusoe’.
In werkelijkheid is Rottumerplaat een Nederlands Waddeneiland en maakt deel uit van de gemeente Het Hogeland. Het beheer van Rottummerplaat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Vanuit Breedenburg, een statig pand waarin destijds een horeca-gelegenheid gevestigd was, kwamen de uitzendingen verzorgd. Voor het pand in het gehucht Breede werd een gigantische zendmast opgezet om een verbinding tot stand te kunnen brengen met Rottumerplaat. 

Klaas Goossens, inwoner van Warffum, was destijds kelner op de Breedenburg en herinnert het zich als de dag van gisteren. “We wisten natuurlijk van te voren dat er een ploeg uit Hilversum zou komen. En dat er een uitzending vanuit de Breedenburg werd gehouden. Met Bomans en Wolkers. Dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Want de Breedenburg kreeg op dat moment wel de aandacht die het normaal niet kreeg. We waren normaal een vrij rustig restaurant en toen kreeg je allerlei pluimage.”

Met Willem Ruis kon Klaas het wel goed vinden. “Hij was maar een jaartje ouder dan ik. En ik heette Klaas en hij Klaas Willem. Hij had ook hetzelfde vak. Als kelner had hij op de Holland Amerika Lijn gevaren en later is hij nog steward bij de KLM geweest. Maar het was wel een branieschopper.”

Willem Klaas Ruis was de presentator van ‘Alleen op een eiland’. 

Elke dag om kwart voor twaalf ging het radioteam dan naar boven, naar een hotelkamer. Waar met behulp van iemand van de PTT een verbinding tot stand werd gebracht. ‘Dan spraken ze eerst tien minuten voor, waarna ze om vijf voor twaalf de uitzending tot stand werd gebracht.’, zo herinnert Klaas Goossens het zich. 

Volgens hem was Bomans uiteindelijk wel een beetje een schijterd. “Hij zat daar niet lekker. Maar hij was ook ziek. Ik weet nog wel dat er gepraat werd om een vliegtuigje te sturen vanaf vliegbasis Leeuwarden. Om te controleren of het wel goed ging. En dat is toen ook gebeurd. Veel vaker dan bij Wolkers.En hij herinnert zich ook nog dat ze terugkwamen van Rottumerplaat. Het hele café van de Breedenburg vol met journalisten, wethouders, de burgemeester. “Mensen die je normaal gesproken nooit zag’. En een filmploeg. “Ja, ze waren beroemd. Jan Wolkers had toen net zijn Turk Fruit achter de rug.” Voor Bomans was het allemaal wat minder. Dat kon Goossens wel aan hem zien bij terugkomst. “Als Bomans dit geweten had, had hij het nooit gedaan. Want ‘alleen op een eiland’ dat is natuurlijk wel wat he. Je kunt geen kant op. Dan heb je alleen meeuwen die over je heen schreeuwen.

Informatie

Rottumerplaat is een Nederlands waddeneiland in de gemeenteHet Hogeland. Op de plek van Rottumerplaat lag rond 1600 het eiland Rottumeroog, dat zich sindsdien echter verder in oostelijke richting verplaatste. Rottumerplaat is ontstaan vanaf 1833, aanvankelijk als zandplaat. (bron Wikipedia)

Links
Wikipedia Rottummerplaat: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rottumerplaat
Expositie ‘Rottumerplaat 50 jaar later’: https://rottumerplaat50jaarlater.nl/
Stichting Vrienden van Rottumeroog & Rottumerplaat https://www.vriendenvanrottum.nl
Godfried Bomans Genootschap: https://www.godfriedbomans.nl
Wikipedia ‘Alleen op een eiland’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alleen_op_een_eiland
122 dagen te gast bij de vogels op Rottumerplaat: https://www.trouw.nl/
Pas in de diepte leert men zijn hoogte kennen: https://literatuurmuseum.nl

fmovies
embedded maps google

Meer uit de regio

[smart_post_show id=”1117″]