Schouwerzijl
Een impressie van Schouwerzijl, genoemd naar de zijl (spuisluis) in de Kromme Raken en de nabijgelegen wierde Schouwen. Rond de sluis is een dorp ontstaan. Film Martin Postmus

00:40 Waterschap Noorderzijlvest is bezig met de werkzaamheden aan de brug en sluis in Schouwerzijl. Hierbij wordt de brug hersteld en de sluis gerestaureerd. Het waterschap combineert de noodzakelijke herstel- en renovatiewerkzaamheden met de plaatsing van een afsluitvoorziening in de sluis. Deze afsluitvoorziening is één van de maatregelen om het water bij extreme weerssituaties als gevolg van klimaatverandering beter te verdelen. Het werk aan brug en sluis duurt tot 1 april 2022.

00:55 Waarhuis Schouwerzijl zoekt nieuwe ondernemende bewoners!Waterschap Noorderzijlvest heeft gebouwen in haar bezit die geen primaire waterstaatkundige functie meer vervullen. Als onderdeel van het beleid cultuurhistorie voert het waterschap een strategie dat inzet op de herontwikkeling van deze gebouwen. Sommige van deze panden staan nu leeg en dat is een gemiste kans. Niet alleen kost het jaarlijks beheer en onderhoud, tijd en geld. Het zijn ook unieke objecten, soms monumentaal en met een eigen waterverhaal. Het waterschap wil deze verhalen delen en wil dat het liefst in samenwerking met anderen doen. Het Waarhuis is het witte huisje bij de brug

Informatie

Schouwerzijl telt ongeveer 95 inwoners.

fmovies
embedded maps google

Meer uit de regio

[smart_post_show id=”1117″]