Vierhuizen
Film Ingrid Oyevaar
Vierhuizen (Vaaierhoezen) ligt pal aan de slaperdijk van de voormalige Lauwerzee en telt volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 120 inwoners. Vierhuizen dankt zijn naam aan de vier huizen die er -naar verluidt- rond 1525 stonden.
 De Westpolder, ten Noorden van Vierhuizen maakt ook onderdeel uit van het dorp Vierhuizen. Er staan zeven boerderijen, waarvan de bekendste Torum is. Torum werd gebouwd door Derk Roelof Mansholt, de grootvader van Sicco Mansholt. Sicco Mansholt, die later een bekend politicus werd, is geboren op Torum.

Sicco van Dijk woont al zes en zestig jaar in de dorpskern van Vierhuizen en is voorzitter van Dorpsbelangen Vierhuizen. Tijdens zijn arbeidzaam leven werkte hij op het land van Mansholt. Nu, als voorzitter van Dorpsbelangen vindt hij het belangrijk een verbindende factor te zijn tussen de oude bewoners en de nieuwe aanwas.

Nieuwe aanwas

Van oudsher heeft Vierhuizen een hecht verenigingsleven dat zich voor een groot deel in en rondom het dorpshuis afspeelt. Zo is er een keer in het jaar, de eerste vrijdag in maart, een toneelvoorstelling, komt de biljartclub er wekelijks biljarten en wordt er in de zomer jeu de boules gespeeld. Ook vindt er in de zomerperiode een bijzondere evenement plaats waarbij dorpelingen in hun voortuintjes uiting geven aan een vastgesteld thema, bijvoorbeeld ‘Groninger dorpen’. Nadrukkelijk geeft Sicco van Dijk aan dat hij ‘verfrissing’ belangrijk vindt in het dorp. De laatste jaren zijn er steeds meer nieuwe dorpelingen in het dorp komen wonen, bijvoorbeeld uit het Westen. En dat brengt ook nieuwe wensen en ideeën met zich mee. 

‘Het is belangrijk dat er nieuwe dingen gebeuren in Vierhuizen’ volgens van Dijk. Zo heeft het dorp nu ook een ‘sinusbeheertuin’, tegenover de kleine ijsbaan waar van oudsher prikslee-wedstrijden worden gehouden. Het idee van sinusbeheer is dat je slingerpaden maakt door het veld afwisselend te maaien. Zo ontstaat er op den duur diverse vegetatie. En dat is weer goed voor de bloemen en de bijen. In de ‘sinusbeheertuin’ die door de ‘groencommissie’ wordt ontwikkeld, komen ook fruitbomen te staan.

In de video vertelt Sicco over de saamhorigheid van de inwoners van Vierhuizen. Als voorbeeld geeft hij de deelname aan het Avro programma ‘De Restauratie’ in 2006 waarbij het hele dorp met elkaar samenwerkte en een miljoen won om het kerkje, inclusief kerkorgel, te restaureren. Ook zien we in de video een sfeerimpressie van het literair festival ‘Tussen de Akkerranden’ een initiatief van Vierhuister Ingeborg Nienoord die het festival onlangs organiseerde op haar boerderij ‘De Westerhalm’ in de Westpolder. Volgens de voorzitter van Dorpsbelangen een mooi voorbeeld van de door hem gewenste vernieuwing.

 

Informatie

Vierhuizen (Vaaierhoezen) ligt pal aan de slaperdijk van de voormalige Lauwerzee en telt volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 120 inwoners. Vierhuizen dankt zijn naam aan de vier huizen die er -naar verluidt- rond 1525 stonden.

Links
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org

De Kerk van Vierhuizen https://www.deverhalenvangroningen.nl

http://www.kerkvierhuizen.nl
Sinusbeheer
https://www.vlinderstichting.nl

Prikslee
https://nl.wikipedia.org

De Eerzame schaatser, Erik de Graaf
http://erikdegraaf.blogspot.nl/2012/02/de-eerzame-schaatser.html

fmovies
embedded maps google

Meer uit de regio

[smart_post_show id=”1117″]